Truewayist ile

TOLC-E

TOLC-E sınavı, İtalya'da işletme, ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanlarında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Sınav, CISIA (Consortium of Inter-University Integrated Access Systems) tarafından düzenlenmektedir. Sınava Online veya İtalya'da önceden belirlenmiş tarihlerde katılabilirsiniz. Sınavda bir baraj puanı yoktur. Okulların kontenjanları ve tüm katılımcıların aldıkları puanlar sınav sonucunu etkiler. İtalyan öğrenciler ile AB ülkelerinden katılan öğrenciler ve Avrupa Birliği dışından katılan öğrenciler için ayrı kontenjanlar belirlenir. 

tolc
Card-25
2

Truewayist TOLC-E Eğitimleri

Truewayist online TOLC-E eğitimleri iki ayrı program olarak düzenlenmektedir.

  1. 36 Saat Matematik ile 22 Saat Mantık ve Okuduğunu anlama derslerini içeren TOLC-E hazırlık sınıfları
  2. Matematik ile Mantık ve Okuduğunu anlama derslerinin tüm konularından geçmiş yıllarda çıkan soruları da içeren TOLC-E soru çözüm atölyesi

TOLC-E Ders İçerikleri

Mantık ve Okuduğunu Anlama: İtalya sınavlarına katılan Türk öğrencilerinin en zorlandığı bölümlerden biridir. Özel çalışma gerektirir.

Matematik: Tamsayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar. Yüzde hesaplanmaları. Mutlak değer. Kuvvet, köklü işlemler. Üstlü sayılar, logaritma. Polinomlar. Kesirli rasyonel ifadeler. Birinci ve ikinci dereceden veya bunlara indirgenebilen cebirsel denklemler ve eşitsizlikler. Basit doğrusal sistemlerin çözümü. Rasyonel, irrasyonel, logaritmik ve üstel denklemler ve eşitsizlikler. Gerçek hesaplama. Analitik geometri: Kartezyen koordinatlar, doğru ve basit geometrik yerlerin denklemi, basit analitik geometri problemlerinin çözümü. Geometri: doğru parçaları, çokgenler, daireler, çevre ve alan hesaplamaları; dikkate değer katılar, yüzeyler ve hacimler. Temel fonksiyonlar: grafikler ve alanlar.

TOLC-E’nin yapısı

TOLC -E, 3 bölüme ayrılmış 36 sorudan oluşmaktadır  ev 90 dakikadır. Bölümler  Matematik , Mantık , Okuduğunu anlamadır .
TOLC-E’nin sonunda, İngilizce dil bilgisini test etmek için 30 soruluk bir bölüm vardır .

BÖLÜMLERSORU SAYISIMEVCUT ZAMAN
MANTIK13 SORU30 DAKİKA
OKUDUĞUNU ANLAMA10 SORU30 DAKİKA
MATEMATİK13 SORU30 DAKİKA
TOPLAM36 SORU90 DAKİKA
İNGİLİZCE30 SORU15 DAKİKA
İNGİLİZCE TOPLAM66 SORU105 DAKİKA
PUANLARÖNERİLEN İNGİLİZCE KURSU
≤ 6Başlangıç seviyesindesiniz. İngilizce eğitimine ihtiyacınız olacak (A1)
7 – 16Birinci seviyedesiniz. İngilizce eğitimine ihtiyacınız olacak (A2)
17 – 23İngilizceniz orta seviyede. İngilizce eğitimine ihtiyacınız olacak (B1)
24 – 30İngilizceniz B1 üzeri düzeyinde. İngilizce takviyesi olmadan eğitiminize başlayabilirsiniz.

    Bize
    Ulaşın

    Shopping Basket