Çocuklar için
Yabancı Dil Eğitimi

Çocuğunuz için yabancı dili sorun olmaktan çıkaracak bir eğitim!

Okul Öncesi yabancı dil eğitiminde ilk hedef başka bir dilin varlığını fark ettirmek ve o dili sevdirmektir.

Tüm dünyada geçerliliğini kanıtlamış, en etkili öğretme metotlarından biri olan TPR, Toplam Fiziksel Tepki anlamına gelir ve Dr. James J. Asher tarafından oluşturulmuştur. Çocukların ana dillerini öğrenme biçimlerine dayanır.

TPR (Total Physical Response)

TPR öğretme tekniği (Toplam Fiziksel Tepki)  sözlü ifadeye tepki vermek için fiziksel hareketi kullanarak dil veya kelime kavramlarını öğretme yöntemidir.  Süreç, bebeklerin ana dillerini edinme şeklini taklit ederek öğrencideki engellemeleri ve stresi azaltır.

Ana dillerini edinirken ebeveynler çocuklarıyla ‘dil-beden konuşmaları’ yapar, ebeveyn talimat verir ve çocuk buna fiziksel olarak yanıt verir.  Ebeveyn, “Anneye bak” veya “Topu bana ver” der ve çocuk bunu yapar.

Bu konuşmalar, çocuk kendi kendine konuşmaya başlamadan önce aylarca devam eder.  Bu süre zarfında konuşamasa da çocuk tüm dili alır;  sesler, görüntüler ve fiziksel eylemlerle yavaş yavaş anadilini edinir. Sonunda yeterince tohum ekildiğinde, çocuk dili oldukça spontane olarak yeniden üretir.  TPR, bu etkiyi yabancı dil sınıfında yansıtmaya çalışır.

Sınıfta öğretmen ebeveyn rolünü oynar.   Bir komut verirken eylemi çocuklarla birlikte gerçekleştirir.  Öğrencilerin hepsi eylemi yapar.  Birkaç kez tekrar ettikten sonra, öğrencilerden eylemi yaparken kelimeyi tekrar etmelerini isteyerek bu genişletilir.

2-2
4

Anne ilk öğretmendir ve öğretmen ikinci annedir.  Bu nedenle, bir öğretmenin anne rolünü oynamak, şüphesiz TPR’yi etkili kılar.

Çocukluk çağında yabancı dil eğitimi İngilizce çocuk şarkıları, yaşa özel İngilizce kitapları ve kısa hikayeler, çocuklara özel İngilizce video içerikleri yardımcı araçlardan bazılarıdır.

Ders boyunca spontane veya tutarlı diyaloglar kurulur. İfadeler kısa ve net olmalıdır.

Asıl hedef İngilizce dilini sevdirmektir. İngilizce saatleri süresince çocuk asla sıkılmamalı, eğlence odaklı olmalıdır.

Oyun çağı çocuklarında yabancı dil eğitimi, grup aktiviteleri ile eğlenceli hale getirilmelidir.

Okul Öncesi İngilizce Eğitiminde role playing tekniği, TPR öğretme metodunun verimli araçlarından biridir.

TPR metoduyla önce öğrencilerle birlikte eylemler yapılır, sonra öğrencilere (koro ve bireysel) sesleri çıkarma alıştırması yapma fırsatı verilir.  Bundan sonra birbirlerine de komut vermeye hazırdırlar.

Çocuklar için İngilizce derslerinde, dil öğrenmeyi eğlenceli ve olumlu bir deneyim haline getirmek için oyunlar, hareketler ve şarkılar önemli yer tutar. Özellikle oyun oynamak rahatlatıcıdır ve öğrencilerin stres veya olası başarısızlık korkusu olmadan öğrenmelerini sağlar.

Yeni kelimeleri edindirmek için, onların hoşuna gidecek görsel araçlar sıklıkla kullanılır.

Yabancı dil ders süresi maksimum 20 dk. ile 30 dk. arasında olmalıdır.

Amaç dili öğretmek değil, anadili gibi edindirmektir.

İlköğretim Öğrencilerine Yabancı Dil Eğitimleri

İlköğretim seviyesindeki çocuklarımız için yabancı dil seviyelerine uygun sınıflar oluşturulur.

8. sınıfa kadar çocuklarımızın katılabildiği eğitimlerimiz; onların yabacı dil gelişimini hızlandıracak şekilde programlanmıştır.

Truewayist Çocuk Grubu öğrencileri sadece İngilizce değil aynı zamanda Almanca eğitimi de alarak çift yabancı dilli bireyler olurlar.

Yeni başlayan öğrencilerimiz, eğitimin başında seviyelerine ve yaşlarına uygun gruplara ayrılırlar. Bu sınıflarda oyunların, etkinliklerin ve portfolyo çalışmasının da içinde olduğu bir eğitim yılı geçirirler.

Eğitimleri boyunca, çocuklara özel kelime öğrenme etkinliği ve dilerlerse katılabilecekleri hikaye okuma kulübüne de devam ederler.

Eğitim yılı sonunda, bir final sınavı, öğrencilerimizin kendi ailelerinin de katıldığı bir portfolyo sunumu gerçekleştirilir.

Yaz ayları boyunca, belli aralıklarla etkinlikler, tekrar çalışmaları ile öğrencilerimizin hem seviyelerinin korunması, hem de yabancı dili hayat içinde kullanmaları sağlanır.

2
5

    Bize
    Ulaşın

    Shopping Basket