SAT Nedir?

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılması gereken bir sınavdır. Bu sınav ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık ve Uzakdoğu ülkelerinde de kabul edilmektedir

SAT ülkemizde de YÖS ile birlikte kabul edilen sınavlardan biridir. Pek çok üniversite iki sınavı da kabul ederken, en yüksek puanlarla öğrenci alan bazı üniversiteler, yabancı uyruklu öğrenciler için SAT puanını şart koşmaktadır. (Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi vs.)

SAT Neleri İçerir?

SAT, okuma, yazma, dil ile matematik testlerini içerir.

Okuma testi

Hayatın içinde, kanıta dayalı sorular sorulur. Lise hayatınızda edindiğiniz bilgiler ile üniversitede ihtiyaç duyacaklarınıza odaklanır. Bilgiyi nasıl kullandığınız konusu irdelenmeye çalışılır.

 • Çoktan seçmeli sorular sorulur
 • Bilgilerin test edildiği bir sınav değildir.
 • Kanıta dayalı sorular sorulur
 • Bazı bölümler birbiriyle ilişkilidir
 • Matematik gerektirmeyen çizelgeler, tablolar, grafikler kullanılır

Bu test boyunca önünüze çıkan bir metni okuyacak, analiz edecek ve değerlendirmeyle ilgili soruları cevaplayacaksınız.

Ne Okuyacaksınız?

 • ABD ve dünya edebiyatının seçkin eserlerinden birinden bir pasaj
 • Küresel gelişime yön veren metinlerden bir pasaj. (Örneğin İnsan Hakları Beyannamesi’nden bir bölüm veya Mandela’nın konuşmalarından biri)
 • Ekonomi, sosyoloji, psikoloji veya diğer sosyal bilimlere ait bir metin
 • Yer bilimleri, biyoloji veya fiziğin temel kavramlarını içeren bir veya iki metin

Yazma ve Dil Testi

SAT Yazma ve Dil Testi, sizden bir editör olmanızı ve özellikle bu sınav için hazırlanmış, kasıtlı hatalar içeren pasajları iyileştirmenizi ister.

Pasajları okuyup, hataları ve eksikleri bulacaksınız ve onları düzeltmek için ne yapılması gerektiğine karar vereceksiniz.

 • Sorular çoktan seçmelidir
 • Bilginizi test etmez
 • Sorular kanıta dayalıdır. Analiz içerir
 • Matematik bilgisi içermeyen çizelgeler, tablolar, grafikler kullanılır

Yazma ve Dil Testi Nasıl Bir Sınavdır?

Bir metni okuyup, tamamını yorumlayarak sadece bir cümleye odaklanmanız gerekebilecektir.

Tartışmalar, kurgusal olmayan anlatımlar, kariyer, tarih, sosyal ve beşeri bilimler sınavın genel konularını oluşturur.

Matematik Testi;

SAT Matematik Testi, problem çözme, modelleme, araçları stratejik olarak kullanma ve cebirsel yapıyı kullanma üzerine vurgu yapan bir dizi matematik uygulamasını kapsar.

Matematik konuları hakkındaki bilginizi test etmek yerine, var olan bilginize baş vurarak problem çözme yeteneğinizi ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Bazı soruları çözmek için birden fazla matematik konusunu anlamış ve özümsemiş olmanız gerekir.

SAT Matematik Testinde başarılı olma için, diğer SAT testlerinde olduğu gibi, yorumlama, analiz gibi yetenekleriniz sınanacaktır.

 • Çoğu matematik sorusu çoktan seçmeli olacaktır, ancak bazıları – kılavuzlar olarak adlandırılır – cevabı seçmek yerine cevabı bulmanızı ister.
 • Matematik Testi iki bölüme ayrılmıştır:
  • Hesap makinesi kullanabileceğiniz matematik testi
  • Hesap makinesi kullanamayacağınız matematik testi
 • Testin bazı bölümleri, tek bir senaryo hakkında birkaç soru içerir.
Başlıksız-6

Nelere Odaklanmalısınız?

SAT Matematik Testi, üniversite hayatınızda ve kariyerinizde ihtiyaç duyacağınız üç temel konuya odaklanacaktır. Hazırlıklarınızı yaparken bunları dikkate alınız.

 • Doğrusal denklemler ve sistemlerin ustalığına odaklanan Cebirin Temelleri
 • Kantitatif okur yazarlığınızı sorgulayan problem çözme ve verilerin analizi
 • İfadelerin yapısının anlaşılması ve bu ifadeleri analiz etme, kullanma ve yeniden yazma becerisini test eden ileri matematik becerisi. Bu sınavda ihtiyaç duyacağınız becerileri şöyle sıralayabiliriz;
 • Birden fazla adım gerektirebilen İkinci dereceden ve üstel fonksiyonlar
 • Karmaşık ifadeler ve denklem kurma
 • Cebirde eşdeğer ifadeler
 • Rasyonel katsayılarla ikinci dereceden denklemler
 • Polinomlar
 • Kesirli işlemlerle ilgili çalışmalar
 • İki bilinmeyenli doğrusal denklemlerin çözümü
 • Basit rasyonel ifadeler
 • Doğrusal olmayan ifadeler
 • Polinomların çarpanlarına ayrılması
 • Cebirsel ifadelerin grafikleri
 • Fonksiyonlar
Shopping Basket