IELTS LISTENING BANT SKORLARI

Listening sınavı, dört ses kaydına dayanan 40 sorudan oluşur.

Listening sınavınızdaki sorular, farklı senaryolardan alınmış dört ses kaydına dayanır. Her kayıt, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz farklı bir durumu içerir. Bunlar; iki kişi arasındaki bir konuşma, her gün karşılaşılabilecek bir sosyal durumdan çıkarılan bir monolog, en fazla 4 kişi arasında geçen bir konuşma ve son olarak akademik içerikli bir monolog olabilir.

Listening sınavınızda, her doğru cevap için bir puan alacağınız 40 soruyu yanıtlamanız gerekir. Toplam doğru cevap sayısı, nihai Listening bant skorunuzu hesaplamak için kullanılacaktır. Boş bırakılan sorulardan puan alınamayacağı için, her soruyu yanıtlamaya çalışmak çok önemlidir.

Örneğin, Listening sınavında 8 bant skoru elde etmek için 40 üzerinden 35 ham puana ihtiyacınız olacaktır. Bu skor, IELTS genel bant skorunuzu hesaplamak için kullanılır.

Card-26

Listening Bant Skorları

BANT 0
Beceri seviyesi: Sınava girmedi

Değerlendirilebilir bilgi sağlamadı.

BANT 1
Beceri seviyesi: Kullanıcı olmayan

Esasen dili olası birkaç izole kelimenin ötesinde kullanma yeteneği yoktur.

BANT 2
Beceri seviyesi: Sürekli olmayan kullanıcı

Genel durumlarda ve acil ihtiyaçları karşılamak için birkaç istisnai kelime veya kısa deyim kullanarak en temel bilgiler dışında gerçek bir iletişim mümkün değildir. Sözlü ve yazılı İngilizceyi anlamakta büyük zorluk çeker

BANT 3
Beceri seviyesi: Son derece sınırlı kullanıcı

Çok genel durumlarda sadece genel anlamı iletir ve anlar. İletişimde sık sık kopukluk meydana gelir.

BANT 4
Beceri seviyesi: Sınırlı kullanıcı

Temel yetkinlik genel durumlarla sınırlıdır. Anlama ve ifade etme konusunda sık sık sorunlar yaşar. Karmaşık bir dil kullanamaz.

BANT 5
Beceri seviyesi: Makul kullanıcı

Çoğu durumda genel anlamla baş edebilir ve kısmen dile hakimdir, ancak birçok hata yapabilir. Kendi alanında temel iletişimi yönetebilmelidir.

BANT 6
Beceri seviyesi: Yetkin kullanıcı

Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalara karşın genel anlamda etkili bir dil hakimiyetine sahiptir. Özellikle konuya hâkim oldukları durumlarda oldukça karmaşık bir dil kullanabilir ve anlayabilir.

BANT 7
Beceri seviyesi: İyi kullanıcı

Bazı durumlarda zaman zaman hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalara rağmen dil konusunda operasyonel hakimiyeti vardır. Genellikle karmaşık dili iyi idare eder ve ayrıntılı gerekçeleri anlar.

BANT 8
Beceri seviyesi: Çok iyi kullanıcı

Dil konusunda tam operasyonel hakimiyete sahiptir: tamamını anlayarak hatasız, uygun kullanımlı ve akıcı.

 
Shopping Basket