IELTS IELTS General Wrıtıng

General Training Writing sınavı Writing Task 1 ve 2 olmak üzere iki task’tan oluşur. Tüm task konuları genel ilgi alanlarıyla ilgilidir..

Writing Task 1’de bilgi istemek veya bir durumu açıklamak için bir mektup yazmanız gereken bir durum verilecektir. Örneğin, bir kütüphanedeki imkanları geliştirme önerilerinizi içeren bir mektup yazmanız istenebilir. Examiner’lar task’la ilgili genel ve gerçeklere dayalı bilgi verme ve fikirler, görüşler ve şikayetlerin yanı sıra ihtiyaçlar, istekler, hoşlanılan ve hoşlanılmayan şeyleri ifade etme yeteneğinizi inceler. Mektubunuz verilen duruma uygun bir tarzda yazılmalıdır.

Writing Task 2 biraz farklıdır. Burada bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Örneğin, TV dizilerinin toplumumuzda önemli bir rol oynayıp oynamadığına dair bir kompozisyon yazmanız istenebilir. Genel gerçeklere dayalı bilgi verme, sorunu özetleme, çözüm sunma, bir düşünceyi gerekçelendirme veya fikirleri, bulguları ya da bir argümanı değerlendirme ve bunlara karşı çıkma yeteneklerinize göre değerlendirilirsiniz.

IELTS Listening, Reading, ve Writing sınavlarında kurşun kalem kullanmalısınız. Sınav kağıtları tarandığı için en iyi kurşun kalem iş görmektedir. Ayrıca kelimeleri kolayca silebileceğiniz ve yeniden yazabileceğiniz anlamına gelir. Yanınızda getirmeyi unutursanız sınav merkezi size bir kurşun kalem verecektir.

Minimum kelime sınırı önemlidir ve Writing Task 1 için en az 150 kelime, Writing Task 2 için en az 250 kelime yazmanız gerekir. Bundan daha az yazarsanız daha az fikir sunmuş olursunuz ve puan kaybedebilirsiniz. Ancak çok daha fazla yazmanız puan kazanacağınız anlamına gelmez. Doğru İngilizce, uygun dilbilgisi ve geniş kelime dağarcığı ve cümle yapısı çeşidi kullanmanız daha önemlidir.

Evet, IELTS Reading ve Listening bölümlerinde tamamen büyük harf kullanabilirsiniz. Writing bölümünde büyük harf kullanırsanız noktalama işaretlerinizin doğru olduğundan ve sınav görevlisi’nin cümleleri nerede başlatıp bitirdiğinizi görebileceğinden emin olun.

IELTS sınavları, tüm sınav versiyonlarında tutarlı bir zorluk düzeyi bulmak için dikkatle hazırlanır ve test edilir. IELTS sınavına giren herkesin gerçek İngilizce dil yeteneğinin sınav sonuçlarına yansımasını istiyoruz, bu nedenle pratik yapmanıza ve hazırlanmanıza yardımcı olacak pek çok materyal sunuyoruz.
Sınav tarihinize kadar mümkün olduğunca iyi hazırlanabilmeniz amacıyla, ipuçları ve tavsiyeler içeren hazırlık materyallerine göz atın.

Bu, kişiden kişiye değişir çünkü bazı insanlar hızlı yazar. Kesin bir sayı yoktur, ancak geri dönüp işinizi kontrol etmek için yeterli zamanınız olduğu sürece Task 1 için 180 kelime ve Task 2 için 280 kelime iyi bir kılavuz olabilir.

Hayır. İngiliz veya Amerikan İngilizcesi kullanabilirsiniz. İkisini aynı cümlede kullanırsanız bu bir sorun olmayacaktır.

IELTS Writing sınavında numaralandırılmış liste kullanmak iyi bir fikir değildir. Yazma yeteneğinizi göstermek için kelime ve paragrafları birbirine bağlayarak tam cümleler kullanmak daha iyidir.

IELTS Writing sınavında Task 1, Task 2 puanlarının yarısı değerindedir. Yani 1/3, 2/3 oranı vardır.

Hata, yazınızın anlaşılmasını zorlaştırıyorsa skorunuzu düşürebilir. Hatanın anlama üzerindeki etkisi az ise skorunuzu o kadar etkilemeyecektir.