IELTS GENERAL TRAINING READING

General Training Reading sınavı üç bölümden ve 40 sorudan oluşur.

General Training Reading sınavı üç bölümden ve 40 sorudan oluşur. Günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz durumlara, iş başvurusu gibi işle ilgili sorunlara ve genel ilgi alanlarına hitap eden konulara odaklanır. Her bölümdeki alıntılar kitap, dergi, gazete, duyuru, reklam, şirket kitapçıkları ve kılavuzlardan alınmıştır.

Birinci bölüm, toplumsal hayata katılma becerilerinizi inceler. Sorular, İngilizce konuşulan bir ülkede günlük yaşamdan alınan kısa metinlerle ilgilidir. Bunlar duyuru, reklam veya zaman çizelgeleri olabilir.

İkinci bölüm, iş yerinde varlığınızı sürdürme becerilerinizi inceler. Buradaki metinler iş tanımı, sözleşme, personel geliştirme ve eğitim kılavuzlarının yanı sıra ücret ve iş yeri koşulları belgelerinden alınır.

Üçüncü bölüm, genel ilgi alanlarıyla ilgili uzun ve daha karmaşık bir metin içerir. Metinler gazete, dergi veya kitaplardan alınmış olabilir.

IELTS sınavının Reading bölümü ana fikirleri, ayrıntıları, çıkarımları ve ima edilen anlamları ne kadar iyi anlayabildiğinizi inceler. Ayrıca, bir tartışmanın gelişimini takip etme, yazarın fikrini, yaklaşımını ve amacını fark etme yeteneğinizi de değerlendirir.

Card-29
Sınava kendi kalemimi ve kağıdımı getirebilir miyim?

Hem kağıt üzerinden hem de bilgisayarlı IELTS sınavlarında, sınavın güvenliğini korumak adına dışarıdan kağıt getiremezsiniz. Kurşun/uçlu kalem, silgi ve kalemtıraş getirebilirsiniz. Ayrıca, şeffaf ve etiketi çıkarılmış şişede su ve dezenfektan da getirebilirsiniz. IDP IELTS sınav merkezleri size peçete, kalem, silgi, kalemtıraş, dezenfektan ve kolonya temin edecektir.

Reading ve Writing sınavındaki konular neden bu kadar zor?

IELTS sınavları, tüm sınav versiyonlarında tutarlı bir zorluk düzeyi bulmak için dikkatle hazırlanır ve test edilir. IELTS sınavına giren herkesin gerçek İngilizce dil yeteneğinin sınav sonuçlarına yansımasını istiyoruz, bu nedenle pratik yapmanıza ve hazırlanmanıza yardımcı olacak pek çok materyal sunuyoruz.

Reading sınavında başarılı olmak için en iyi stratejiniz nedir?

Bu, soru tipine bağlıdır, ancak gözden geçirme ve taramayı da düşünün. İlk olarak, makale ve genel anlamı hakkında hızlı bir fikir edinmek için başlıklara, diyagramlara veya sözlüğe bakın. Ardından, sizi makaledeki doğru noktaya yönlendirmeye yardımcı olması için sorulardaki anahtar kelimelere bakın. Ayrıca, daha fazla kelime bilirseniz okumanın daha kolay olacağını unutmayın.

Reading sınavında daha hızlı okuyarak zaman kazanmamıza yardımcı olacak pratik ipuçları verebilir misiniz?

Gözden geçirme ve taramayı deneyin ve içerikteki isim ve fiiller gibi sözcüklere odaklanın.

Shopping Basket