IMAT HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

İtalya’da Tıp Eğitimine Giden En Kısa Yol

Card-4
Card-25
3

IMAT NEDİR?

İtalyan Eğitim, Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) tarafından, İtalya’da tıp, cerrahi ve diş hekimliği bölümlerinde üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için düzenlenen sınavdır.

60 çoktan seçmeli soru sorulan sınav 5 bölümden oluşur. Toplam 100 dakika sürer. Sınava hem İtalyan hem de İtalyan olmayan öğrenciler katılabilir.

IMAT sınavı dünyanın pek çok ülkesindeki yetkili merkezlerde düzenlenmektedir.

2018 yılından beri, IMAT Sınavı Türkiye’de İstanbul’da da sınav yapılmaktadır.

TARİHLER

IMAT sınavı 2024 yılında 17 Eylül günü İtalya’da tıp eğitimi veren üniversiteler ve İtalya dışında belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılacak.

Sınavdan iki hafta sonra sınavın sıralaması; sıralama açıklandıktan bir hafta sonra ise cevap kağıtları ve puanları öğrencilerin görüşüne açılır.

Sınavdan bir ay sonra ise adayların isimleri ve sınav dereceleri açıklanır.

SINAV ÜCRETLERİ

IMAT’a katılmak isteyen adayların bir giriş ücreti ödemeleri gerekmektedir:

Bu ücretler kullanılan para birimine göre

114,00 GBP, 130,00 Avro, USD 164.00 olarak belirlenmiştir.

SINAV GÜNÜ

Sınav günü yanınızda bulunması gerekenler;

 • Kayıt ve ödeme işlemi sırasında aldığınız her iki onay e-postası.
 • Ödeme dekontu ile birlikte online kayıt dekontu ibraz edilmemesi durumunda adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Fotoğraflı bir kimlik. (Bu, geçerli ve UniversItaly’de girdiğiniz ayrıntılarla eşleşen orijinal bir belge olmalıdır.)
 • İlk tercih ettiğiniz üniversiteden, gerekli tüm erişim düzenlemelerinin onlar tarafından onaylandığına dair onay belgesi. (Not: Bu yalnızca erişim düzenlemeleri talep eden adaylar için geçerlidir.)
 • Siyah kalemler – yalnızca İtalya dışında.  İtalya’da IMAT sınavına giriyorsanız, kalem getirmeyin; üniversite tarafından sağlanacaktır.
young experienced pediatrician doctor with patient log standing in hospital. Concept of medicine. The pediatrician is a woman. Portrait of a woman

TEST FORMATI

Bölüm 1, 2 Okuduğunu Anlama, Mantıksal Akıl Yürütme ve Genel Bilgi

Neyi Test Ediyor?

Problem çözmede genel beceriler, verilen argümanı anlama, okuma becerileri (4 Soru), veri analizi ve çıkarımlar (5 Soru)

Soru Adedi

9 Çoktan Seçmeli Soru

 

TEST FORMATI

Bölüm 3, 4 ve 5: Bilimsel Bilgi

Neyi Test Ediyor?

Biyoloji (23 Soru), Kimya (15 Soru), Fizik ve Matematik (13 Soru)

Soru Adedi

51 Çoktan Seçmeli Soru

 
Card-4

IMAT Eğitimlerinde Neler Öğreneceksiniz?

Biyoloji

Hücre: Hücre Çekirdeği, Prokaryotik Hücre, Ökaryotik Hücreler, Hayvan Hücresi, Bitki Hücresi, Hayvan Hücreleri ve Bitki Hücreleri

Hücresel Solunum: Glikoliz, Glikolizin 10 Adımı, Sitrik Asit (Kreb) Döngüsü, Elektron Taşıma Zinciri, Fermantasyon

Hücre Zarları: Hücre Zarı Yapısı, Hücre zarından taşınma, Kolaylaştırılmış difüzyon, Aktif Taşıma, Ekzositoz – Endositoz, Osmoz, Hayvan Hücrelerinde Osmoz, Bitki Hücrelerinde Osmoz

Hücre Bölünmesi: Hücre Döngüsü, Mitoz, Mitoz Aşamaları, Mayoz, Mayoz I, Mayoz II, Mitoz Vs. Mayoz, Mitoz ve Mayoz Benzerlikleri

Proteinler: Amino asitler, Peptit bağı, Protein yapıları, Protein Sentezi, Transkripsiyon, Çeviri

Karbonhidratlar: Monosakkaritler, Disakkaritler, Polisakkaritler

Anatomi ve Fizyoloji: İdrar sistemi, Üreme sistemi, Solunum sistemi, Sindirim sistemi, İskelet Sistemi, Bağışıklık Sistemi

Genetik: Evrim Teorileri

150 saatlik online IMAT programında Biyoloji 50 saattir.

IMAT sınavında Biyolojiden 23 soru sorulmaktadır.

Kimya

Atom, Elektron Dizilimi

Periyodik Tablo

İyonik Bağ, Kovalent Bağ, Moleküler Geometri ve Bağ, Moleküller Arası Kuvvetler

Mole kavramı ve Avogadro sabiti, Kimyasal Denklemler, Gazlarda ve Sıvılarda Stokiyometri

Asit ve Baz Teorileri, Asit ve Bazların Özellikleri

Yükseltgenme ve İndirgeme, İnorganik Moleküllerin Adlandırılması

Organik Kimya, Hidrokarbonlar, Alkoller, Eterler, Kabonik bileşikler, Kabroksilik asitler, Aminler

Denge

150 saatlik online IMAT programında Kimya 38 saattir.

IMAT sınavında Kimya’dan 15 soru sorulmaktadır.

Mantık ve Genel Kültür

Genel kültür: Dünya Tarihi, Coğrafya, Edebiyat, Uluslararası Organizasyonlar, Gündelik Bilim, Ödüller ve Onurlar, Ekonomi, Güncel Olaylar, Yenilikler, Teknoloji

Mantıksal Akıl Yürütme : Mantıksal akıl yürütme bölümü 2 alanı kapsar: Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme.

Eleştirel düşünme:

Ana sonucun özetlenmesi

Bir sonuca varmak

Bir varsayımın belirlenmesi

Ek kanıtların etkisinin değerlendirilmesi

Muhakeme hatalarını tespit etmek

Eşleşen Argümanlar

İlkelerin uygulanması

Problem çözme

İlgili Seçim

Prosedürleri Bulma

Benzerliği belirleme

150 saatlik online IMAT programında Mantık ve Genel Kültür 26 saattir.

IMAT sınavında Mantıksal Akıl Yürütmeden 5 soru, Okuduğunu Anlama ve Genel Kültürden ise 4 soru sorulmaktadır.

Matematik

Cebirsel İfadeler, Eşitsizlikler, Sayı Kümeleri.

Tam Sayıların Kuvveti, Mutlak Değer, Radikaller, Oran, Oranlar, Yüzde Formülü, İş Problemi

Katıların Geometrisi, Kareler, Açılar

Logaritmalar

Koordinat Geometrisi, Trigonometri

Konikler, İstatistikler

Olasılık Teorisi, Permütasyonlar – Kombinasyonlar

150 saatlik online IMAT programında Matematik 20 saattir.

IMAT sınavında Matematik ve Fizikten toplam 13 soru sorulmaktadır.

Fizik

Vektörler ve Skalerler, Metrik Sistem

Doğrusal momentum, Kinematik kavramlar

Kuvvet kavramı, TORK

İş, Enerji ve Güç

Yoğunluk, Basınç, Arşimed Prensibi – İdeal Gazlar, Termodinamik

Elektrik Alan, Manyetik Alan

Dairesel Hareket, Basit Harmonik Hareket

150 saatlik online IMAT programında Fizik 16 saattir.

IMAT sınavında Matematik ve Fizikten toplam 13 soru sorulmaktadır.

IMAT Sınavı Esnasında

Fotoğraflı kimliğinizi masanıza getirmeyin. Fotoğraflı kimliğiniz masanızda görüntülenirse diskalifiye edilirsiniz.
Hesap makinesi, cep telefonu, akıllı saat, dijital ses kayıt cihazı, MP3 çalar, kamera vb. elektronik eşyaları sınav salonuna getirmeyin, aksi takdirde diskalifiye olursunuz.
Teste girme talimatları oldukça karmaşıktır ve doğru kağıtlara sahip olduğunuzdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Testten önce, test belgelerinizi içeren bir zarf verilecektir. Talimat verildiğinde doğru kağıtları aldığınızdan emin olmak için her şeyi dikkatlice kontrol etmelisiniz.

Lütfen testin başlangıcından itibaren dört saate kadar test alanında kalmanız gerekebileceğini unutmayın.

Size En Kısa sürede Ulaşalım

24 Haziran Konu Anlatım Sınıfları Eğitime Başladı.

Soru Çözüm Sınıflarımız 1 Temmuz’da Açılıyor.

Son Kontenjanlarda Yerinizi Ayırtmak İçin Formu Doldurmanız Yeterli

  Bize
  Ulaşın

  Shopping Basket